<body>
ušljo <3


26.07.2014.

Pravilo br. 1

Nikada se ne svađaj sa osobom kojoj je najviše stalo do tebe.