<body>
ušljo <3


09.09.2014.

do kosti

Insistira da mi napravi šal na "njegov" način, prebaci mi ga iza vrata i s njim me privuče sebi pa poljubi. I zaista, zar preostaje išta drugo nego da se, po ko već zna koji put, zaljubim :)