<body>
ušljo <3


05.11.2014.

vn.

- Okice moje lijepe
Keno: Sačuvaj to tepanje kad izađete iz kafića
- Ma ne tepam ja Azri, to ja sebi
Ernada: Ma ja, zna se ko sebe najviše voli
On voli samo sebe, svog jedinog sebe
- Uglavnom tebe Azra, uglavnom tebe ..