<body>
ušljo <3


15.01.2015.

Života vrijedan :))

Dok ovako ležim na tvojim grudima a ti bezbrižno spavaš, shvatam da sam najponosnija na ovo što imamo nas dvoje. Apsolutno se vrijedilo boriti za ovo. Ti si cijeli moj svijet.