<body>
ušljo <3


21.02.2015.

žuta minuta

Preboljela sam sve svoje ožiljke, jer je on bio tu da me tješi i da mi pokaže da nije sve baš tako sivo. Preboljela sam sve, ali još uvijek nisam onaj ožiljak na njegovim leđima. Baš taj me često zaboli jer ja nisam bila tu da mu pomognem. A sve bih dala da jesam. Sve osim njega.