<body>
ušljo <3


24.03.2015.

Nekog tako zamišljaš i zamišljaš čitavog života, pa kad ga sretneš odjednom shvatiš da ga nisi zamišljao dovoljno dobro.

Životom :):)